Bölüm Başkanından

 

 

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı, yaparak ve yaşayarak öğretmenlik yeterliliklerini geliştirmeyi hedefler. Lisans düzeyinde sunulan bu program kapsamında, ulusal ve uluslararası okullar ile yürütülen işbirlikleri sayesinde küresel dünyaya açılabilen, farklı okul sistemleri ve uygulamalarında deneyimli, hem alan bilgisi hem de pedagojik yeterlilikleri yüksek mezunlar yetiştirilmektedir.  Sivil toplum kuruluşları ve şirket gibi eğitim sektörünün diğer paydaşları ile yürütülen ortak çalışmalar öğrencilerimizin öğretmenlik yeterliliklerini arttırmanın yanı sıra bütünsel bakış açısı kazandırmaktadır.  Sınıf ortamında öğrenmeyi uluslararası proje asistanlıkları ile sahaya taşıyan, uluslararası okul, STK ve şirket stajları deneyimleriyle donatılmış bir sınıf öğretmeni olmak için sizleri de aramıza bekliyoruz!

Prof. Dr. Murat Günel