Ana Bilim Dalı Başkanından

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı, 21. yüzyıl sınıf öğretmenlerinde bulunması beklenen temel bilgi, beceri ve tutum özelliklerini geliştirmeyi ve günümüz dünyasında eğitim alanında aktif rol alabilecek nitelikli sınıf öğretmenleri yetiştirmeyi hedefler. Lisans düzeyinde sunulan ve kuramsal derslerin yanı sıra uygulamalı derslere de ağırlık verilen bu program kapsamında, ulusal ve uluslararası okullar ile yürütülen iş birlikleri yardımıyla küresel dünyaya açılabilen, farklı okul sistemleri ve uygulamalarında deneyimli, hem alan bilgisi hem de pedagojik yeterlilikleri yüksek mezunlar yetiştirilmektedir. Sivil toplum kuruluşları gibi eğitim alanındaki çeşitli paydaşlar ile yürütülen ortak çalışmalar öğrencilerimizin öğretmenlik yeterliliklerini geliştirmekle birlikte onlara bütünsel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Sınıf içi öğrenmeyi sahaya taşıyabilen, ulusal ve uluslararası okul ve STK stajları deneyimleriyle donatılmış, eğitim-öğretim ortamlarında fark yaratabilen, dinamik ve yenilikçi bir sınıf öğretmeni olmak için sizleri de aramıza bekliyoruz!

 Yrd. Doç. Dr. Sibel Akın