Eğitim ve Öğrenim

TED Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı, zorunlu alan eğitimi, eğitim bilimleri ve temel bilimler derslerinin yanı sıra seçmeli derslere de yer veren bir lisans programıdır. Programda öğretmen adaylarına nitelikli bir sınıf öğretmeni olarak yetiştirilmeleri için bir yandan kuramsal dersler sunulurken, diğer yandan öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme süreçlerine etkili bir biçimde katılmaları esas alınmaktadır. Bu bağlamda, lisans öğrenimleri boyunca her öğretmen adayından, bir dizi ders dışı etkinliğe katılması, çeşitli gözlem, araştırma ve uygulama etkinliklerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. Öğretmen adayının, meslekî bilgi, beceri ve tutum özelliklerini bu süreçler yoluyla istendik düzeyde kazanabilmesi için bir dönemlik yarı zamanlı uygulama tecrübesinden çok daha fazla zamana ve çabaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, öğretmen adaylarına giderek artan bir sorumluluk ve uygulama yeterliliği kazandırmak için derslerle ilgili uygulama etkinlikleri, gözlem, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları programda bütün yöntem derslerine ve beş yarıyıla yayılarak yerleştirilmiştir. 

Uygulama etkinlikleri, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıflarında, TED Ankara Koleji’nde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer vakıf ilkokullarında ve resmî ilkokullarda, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve uygulama koordinatörleri denetiminde mentör öğretmenlerle iş birliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.

TED Üniversitesi, liberal eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici eğitim felsefesini benimseyen bir program yapısına sahiptir. Bu doğrultuda, uygulama tecrübeleri yanında, sınıf öğretmeni adaylarından eğitim fakültesinde aldıkları dersler ile beraber zengin bir kültür kazanmaları amacıyla temel bilimler alanında her disiplinden en az bir ders almaları istenmektedir. Benzer biçimde, programda seminerler, disiplinler arası çalışmalar, araştırma, bitirme projeleri ve çoklu medya destekli öğrenme olanakları teşvik edilmektedir. Öğretmen adaylarına TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çift ana dal yapma imkânı da sunulur.