Sunu: Dr. Sibel Akın

TED Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi

"21. Yüzyıl Sınıf Öğretmenleri İçin Temel Niteliklerin Belirlenmesi ve 
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Bu Nitelikleri Geliştirmesi Açısından Etkililiği"

Dr. Sibel AKIN

Tarih: 25 Mayıs 2017, Perşembe

Saat: 14.00-14.30

Yer: D126

 

Özet: Bu araştırmanın birinci amacı öğretmen eğitimcileri, sınıf öğretmen adayları, sınıf öğretmenleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinin bakış açılarına dayalı olarak 21. yüzyıl sınıf öğretmenlerinde bulunması beklenen temel nitelikleri belirlemektir. Araştırmanın ikinci amacı ise sınıf öğretmenliği lisans programının ilk aşamada belirlenen temel nitelikleri ne düzeyde geliştirdiğini sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya çıkarmaktır. Olgubilim deseninde gerçekleştirilen araştırmanın her iki aşamasında da veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış olup ikinci aşamada ayrıca YÖK tarafından geliştirilen ve 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan sınıf öğretmenliği lisans programı doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasından elde edilen sonuçlar sınıf öğretmenlerinin (1) kişilik özellikleri, (2) nitelik alanları ve (3) özellikle 21. yüzyılda vurgulanan nitelik alanları açısından belirli özelliklere sahip olmaları gerektiğini göstermiştir. Araştırmanın ikinci aşamasından elde edilen sonuçlar ise sınıf öğretmenliği lisans programının birinci aşamada bulunan çeşitli öğretmen niteliklerini az yeterli, kısmen yeterli veya oldukça yeterli düzeyde geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, programın ele alınan becerileri geliştirmesinde çeşitli kaynakların etkili olduğu görülmüştür.