Sınıf Öğretmenlerin Dijital Oyunların Geliştirilmesine İlişkin Önerileri

 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyemiz sayın Dr. Öğr. Üyesi Tülin Haşlaman, 11-13 Nisan 2018’de gerçekleşen Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresine katılım göstermiş ve bu yıl “Dijital Oyunlar” teması altında gerçekleşen kongrenin panel sunumuna “Sınıf Öğretmenlerin Dijital Oyunların Geliştirilmesine İlişkin Önerileri” başlıklı bildirisi ile katılmıştır. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin dijital oyun kullanımına ilişkin görüşleri incelenmiş olup bu bağlamda öğretmenlerin dijital oyunları nasıl ve nereden buldukları, hangi ölçütlere göre seçtikleri, dijital oyunlardan hangi amaçlar doğrultusunda yararlandıkları ve bu oyunlardan beklentileri konularına ilişkin veriler açık uçlu sorular aracılığıyla toplanmıştır. Sınıf öğretmenleri, dijital oyunların etkili bir şekilde öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonunun sağlanmasıyla, anlamlı öğrenme deneyimlerinin etkili bir şekilde destekleneceğini ifade etmişlerdir.

 

 

Salı, 17 Nisan, 2018 - 16:30