İlgili Bağlantılar

Ulusal Kaynaklar
 • Sınıf Öğretmenliği Paylaşım Sitesi
  İçeriğinde sınıf öğretmeni adaylarını ve mezunlarına yardımcı olacak güncel haberler, dokümanlar ve çeşitli tartışmaların yapılabileceği forumlar barındıran yardımcı bir websitesidir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı
  Türkiye’de milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, eğitim ve öğretimin planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu bakanlığa ait websitesidir.
 • Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
  Zorunlu eğitim çağındaki bütün çocukları hayata ve bir üst öğrenime hazırlamak amacıyla, nitelikli eğitimi sağlamaya yönelik, okulların kendi politika ve stratejilerini geliştirmelerine fırsatlar sunan ve gerekli koşulları sağlayan hizmet birimine ait websitesidir. (Websitesinin vizyon ve misyon kısmından alınmıştır.)
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
  Sitede Talim ve Terbiye Kurulu, kurul üyeleri, kurul kararları, kurul yapısı ve tarihçesi hakkında bilgiler ile okullarda kullanılan ders kitapları hakkında güncel bilgiler yer almaktadır.
Uluslararası Kaynaklar