Kariyer Olanakları

TEDÜ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayanlar, Millî Eğitim Bakanlığının mevzuat hükümlerine göre gereksinim oranında Sınıf Öğretmeni olarak atanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığına ek olarak, özel temel eğitim kurumları, TÜBİTAK, üniversiteler ve vakıflar tarafından da istihdam edilebilmektedirler.  

Bu programı tamamlayan öğrencilerin aynı alanda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam etmeleri de mümkündür. Yüksek lisans dereceleri ile bilim uzmanı, başöğretmen, idari görevli öğretmen ve araştırma görevlisi; doktora dereceleri ile akademisyen, baş uzman ve benzeri unvanlar kazanmaları mümkündür.

Ayrıca, TED Üniversitesinin tüm programlarının eğitim dilinin İngilizce olmasına bağlı olarak yurt dışından gelen yüksek nitelikli öğretim üyelerine ve yabancı öğrencilere ev sahipliği yapması, uluslararası bağlamda ekonomik ve sosyokültürel bağlar kurma imkânı sunması ve uluslararası standartlara paralel olarak hazırlanan programlar sayesinde mezun öğrencilere lisans diplomalarıyla yurt dışında iş bulma ve yükseköğrenimlerine devam etme olanakları sağlayabiliyor olması da programın sunduğu diğer fırsatlar arasında yer almaktadır.