Laboratuvarlar

Pedagoji Laboratuvarı ile Oyun ve Hareket Laboratuvarı; öğretmen adaylarının lisans eğitimleri süresince edindikleri kuramsal bilgileri eş zamanlı bir şekilde uygulamaya geçirmelerine imkân sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Laboratuvarlar sayesinde, öğrencilerimizin mezun olduklarında meslekî yaşamlarını nasıl bir sınıf ortamında geçireceklerini öngörebilmeleri amaçlanmıştır. Farklı disiplinlere özgü çeşitli ders araç-gereçlerine sahip olan Pedagoji Laboratuvarı ile Oyun ve Hareket Laboratuvarı, öğretmenlik mesleğinin icra edileceği eğitim-öğretim ortamlarına yönelik simülasyon fırsatı sunmaları açısından öğrencilerimize etkili deneyimler kazandırmaktadır.