Program Çıktıları

TED Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programını tamamlayan mezunlar... 

 1. 5-9 yaş dönemini kapsayan ve araştırma bulgularıyla desteklenen çocuk gelişimi alan bilgisini öğretme-öğrenme süreçlerine etkili bir şekilde katar.
 2. Doğa bilimleri, sosyal ve insani bilimler, dil bilimleri, sanat ve spor alanlarında edindiği alan bilgilerini öğretme- öğrenme süreçleri içinde etkili bir şekilde kullanır.
 3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek her birinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelişimsel ve sosyokültürel faktörlere uygun ve çeşitliliğin gözetildiği öğrenme ortamlarının yaratılması ve değerlendirilmesi konusunda pedagojik alan bilgisinin nasıl doğru kullanılacağını gerekçeleriyle açıklar ve savunur.
 4. Öğrencilerin gelişimlerini ve öğrenme süreçlerindeki ilerleyişlerini düzenli olarak izlemek üzere uygun ölçme- değerlendirme yöntemleri belirleyip kullanır.
 5. Örgün eğitimi ilgilendiren yasa ve kuralları bilen, mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu ve olgunluğu gösteren, üst düzey ahlak anlayışına sahip, çalıştığı gruplar içinde kişisel doğrularına ve prensiplerine bağlı hareket edebilen bir eğitimci olarak çalışır.
 6. Sözlü ve yazılı iletişimde İngilizce’yi etkili bir şekilde kullanır ve öğretme-öğrenme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesinde çağdaş iletişim teknolojilerinden faydalanır.
 7. Öğrenciler, aileleri, politika yapıcılar ve toplumun diğer paydaşlarıyla güçlü, sağlıklı ve uzun soluklu ilişkiler kurarak öğrencilerin gelişimini destekleyici topluma hizmet projelerinde ortak olarak çalışır.
 8. Kişisel ve mesleki anlamda kendisini geliştirici yenilikleri ve gelişmeleri yakından izler ve her fırsatta kendi gelişimini değerlendirip özeleştiri yaparak yaşamboyu öğrenme disiplinini gösterir.
 9. Temel Eğitimde karşılaşılan sorunların yanı sıra karmaşık genel eğitim meselelerini de disiplinlerarası yaklaşımların ışığında eleştirel olarak irdeler.
 10. Öz disiplin, problem çözme, zaman kullanımı becerilerini geliştirme yoluyla kişisel yaşamını etkili ve verimli bir şekilde yönetebilir.
 11. Kendi alanı dışından bir bilim dalının yaklaşım ve yöntemlerini kendi alanıyla kıyaslayabilir.

Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi